Dambořice

Oficiální stránky jihomoravské obce Dambořice

Obec

Dambořice » Obec » Potřebuji si vyřídit » Matriční druhopisy

Potřebuji si vyřídit

Zpět na seznam poskytovaných služeb

Matriční druhopisy

K žádosti je nutno doložit platný občanský průkaz.

Správní poplatek je 100,- Kč.

Oprávnění žadatele k vyřízení: V souladu s ust. §25, odst. 4, zák.č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, může o vydání požádat fyzická osoba, které se zápis týká, nebo členové rodiny. Za člena rodiny se považuje manžel(ka), rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci, jeho (její) sourozenci a zplnomocnění zástupci.

Doslovný výpis lze pořídit i fotokopií matričního zápisu. Za tento úkon vybere matriční úřad správní poplatek dle zákona č.634/2004 Sb. 15,- Kč za každou započatou stranu. Stranou se rozumí formát A4 a menší.

Poznámka: Osvobození od správního poplatku je možné jen v případech a v rozsahu stanoveném v §8 zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Nárok musí žadatel prokázat.

Vaše cesty k bezpečí Pálení klestí Portál krizového řízení pro JmK
~ Copyright © 2009 - 2019, Obec Dambořice • Mapa stránek | AdminisitraceXHTML 1.0 | CSS 3 | printer-friendly | SEO | Semantic Web ~
 Adminisitrace