Dambořice

Oficiální stránky jihomoravské obce Dambořice

Fotogalerie

Dambořice » Fotogalerie » Včera / Dnes

Včera / Dnes

Fotografické porovnání mezi minulostí a současností.

Foto č.1 - Historický pohled na obec s Křižovičovým větřákem Foto č.2 - Dnešní pohled na obec z jižní strany Foto č.3 - Kostel před rozšířením chrámové lodi roku 1909 (vlevo) a nyní (vpravo) Foto č.4 - Hlavní schodiště ke kostelu před úpravou (vlevo) a dnešní podoba (vpravo) Foto č.5 - Historické foto školy, I.stupeň Foto č.6 - I.stupeň ZŠ Dambořice v červenci 2010 Foto č.7 - Židovská synagoga (vlevo) a dnešní pohled týmž směrem (vpravo) Foto č.8 - Prostranství u I.stupně ZŠ před rokem 1960 Foto č.9 - Prostranství u I.stupně ZŠ nyní s pomníkem padlým Foto č.10 - Budova římsko-katolické fary (dříve Lichnštejnů) Foto č.11 - Římsko-katolický farní úřad v červnu 2010 Foto č.12 - Parkoviště před OÚ v srpnu 2002 Foto č.13 - Současné parkoviště před OÚ (červenec 2010) Foto č.14 - Křižovatka se sochou sv.Floriána (srpen 2002) Foto č.15 - Dnešní podoba křižovatky U Floriánka Foto č.16 - Pohostinství U Horáků v létě 2002 Foto č.17 - Nynější 'Pohostinství Na Rynku' Foto č.18 - Obchod smíšeného zboží Cupák v roce 2002 Foto č.19 - Současná podoba obchodu Cupák Foto č.20 - Opuštěný dům v ulici Rynk v srpnu 2002 Foto č.21 - Opravený dům v ulici Rynk, dnes sídlo firmy VISPO CZ s.r.o.
Vaše cesty k bezpečí Pálení klestí Portál krizového řízení pro JmK

Prohlášení: Webové stránky využívají technické cookies. Jedná se o nezbytné krátkodobé cookies sloužící ke správnému chodu funkčních prvků webové stránky.

~ Copyright © 2009 - 2022, Obec Dambořice • Mapa stránek | AdminisitraceXHTML 1.0 | CSS 3 | printer-friendly | SEO | Semantic Web ~
 Adminisitrace