Dambořice

Oficiální stránky jihomoravské obce Dambořice

Historie

Dambořice » Historie » Rodáci » Doc. PhDr. Jaroslav Bartošek, CSc.

Rodáci

Zpět na výčet jmen

Doc. PhDr. Jaroslav Bartošek, CSc.

Narodil se 24. 3. 1933 v Dambořicích. V letech 1939 - 1945 navštěvoval základní školu v Dambořicích, v letech 1945 - 1951 absolvoval šest tříd reálného gymnázia v Hodoníně ukončené maturitou. Po té pracoval jako vychovatel v učňovském učilišti stavebních závodů ve Vsetíně a učitel v odborném učilišti Zbrojovky Vsetín (1953 - 1960). V letech 1955 - 1960 vystudoval Vysokou školu ruského jazyka a literatury v Praze. Potom pracoval jako odborný asistent na různých vysokých školách: v letech 1960 až 1964 na Pedagogickém institutu v Gottwaldově, 1964 až 1966 na Technologické fakultě VUT Brno v Gottwaldově, v letech 1966 - 1973 na Filozofické fakultě UP v Olomouci. V roce 1967 získal titul doktora filozofie (PhDr.). Od roku 1973 do roku 1983 byl vychovatelem v Domově mládeže v Gottwaldově. V letech 1983 - 1990 pracoval jako redaktor a na dalších postech v DAK Slušovice. Po revoluci se vrátil na akademickou půdu: 1991 - 1998 pracoval jako odborný asistent a docent v oboru současný český jazyk na katedře žurnalistiky a bohemistiky na Filozof. fakultě UP v Olomouci. Od roku 1998 do současnosti působí ve Zlíně na zdejší Univerzitě Tomáše Bati.

Vydal na dvě desítky vědeckých a odborných publikací, téměř 40 vědeckých a odborných článků a stovku popularizačních článků a jazykových koutků. Je členem několika profesních organizací (např. Jazykovědného sdružení Akademie věd ČR nebo redakční rady časopisu Čeština doma a ve světě, a dalších). Mimo jiné spolupracuje s Českým rozhlasem Praha.

Vaše cesty k bezpečí Pálení klestí Portál krizového řízení pro JmK

Prohlášení: Webové stránky využívají technické cookies. Jedná se o nezbytné krátkodobé cookies sloužící ke správnému chodu funkčních prvků webové stránky.

~ Copyright © 2009 - 2022, Obec Dambořice • Mapa stránek | AdminisitraceXHTML 1.0 | CSS 3 | printer-friendly | SEO | Semantic Web ~
 Adminisitrace