Dambořice

Oficiální stránky jihomoravské obce Dambořice

Kultura

Dambořice » Kultura » Muzeum

Muzeum

Jedním ze záměrů kulturní a vlastivědné společnosti Kunstát se sídlem v Dambořicích je vybudování obecního muzea - památníku obce Dambořice na předešlé generace. Pro tento cíl již podnikl KVS Kunstát několik přípravných kroků. V roce 2002 se konal první výběr exponátů a listin od občanů. Proběhla též první výstava. Nyní probíhají přípravné práce, základní ošetření exponátů a jejich zápis do přírůstkové knihy.

Dne 27. února 2004 byla Zastupitelstvem obce Dambořice a společností Kunstát schválena Zřizovací listina obecního muzea. Zřizovatelem je obec Dambořice, provozovatelem KVS Kunstát. Sídlo muzea je v budově obecního úřadu.

V obecním muzeu se konají příležitostné výstavy. V roce 2004 k výročí povýšení Dambořic na městečko a konanému Sjezdu rodáků (2. - 4. července 2004) byla připravena první provizorní výstava z muzejních sbírek.

Z dalších výstav vzpomeňme například v červenci 2008 výstavy s názvem Letecké fotografie Dambořic včera a dnes a Nové archeologické nálezy z katastru Dambořic.

V říjnu 2014 se konala v obecním muzeu výstava o historii obce (uspořádaná v rámci programu Obecního dne).

Vaše cesty k bezpečí Pálení klestí Portál krizového řízení pro JmK

Prohlášení: Webové stránky využívají technické cookies. Jedná se o nezbytné krátkodobé cookies sloužící ke správnému chodu funkčních prvků webové stránky.

~ Copyright © 2009 - 2023, Obec Dambořice • Mapa stránek | AdminisitraceXHTML 1.0 | CSS 3 | printer-friendly | SEO | Semantic Web ~
 Adminisitrace