Dambořice

Oficiální stránky jihomoravské obce Dambořice

Obec

Dambořice » Obec » Potřebuji si vyřídit » Manželství

Potřebuji si vyřídit

Zpět na seznam poskytovaných služeb

Manželství

Snoubenci musí vždy předložit platný občanský průkaz a rodný list, v případě rozvedeného snoubence rozhodnutí soudu o rozvodu s nabytím právní moci, v případě ovdovělého snoubence úmrtní list.

Mohou nastat tyto skutečnosti:

 1. Jeden ze snoubenců má trvalý pobyt v místě matriky

  Snoubenci předloží výše uvedené doklady.

 2. Uzavření sňatku před jiným matričním úřadem

  Snoubenci předloží výše uvedené doklady.

 3. Uzavření sňatku na kterémkoli jiném vhodném místě a mimo dobu stanovenou Radou obce

  Matriční úřad, před nímž se na základě povolení manželství uzavárá, může povolit na základě žádosti snoubenců uzavření manželství na kterémkoli jiném Povolení se doručuje oběma snoubencům.

  Žadatel zaplatí 1000,- Kč.

 4. Církevní sňatek

  K vydání osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku (dále jen "osvědčení"), je příslušný matriční úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.

  Osvědčení vydá matriční úřad ve dvojím vyhotovení. Osvědčení má platnost 6 měsíců.

Poznámka: Osvobození od správního poplatku je možné jen v případech a v rozsahu stanoveném v §8 zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Nárok musí žadatel prokázat.

Vaše cesty k bezpečí Pálení klestí Portál krizového řízení pro JmK

Prohlášení: Webové stránky využívají technické cookies. Jedná se o nezbytné krátkodobé cookies sloužící ke správnému chodu funkčních prvků webové stránky.

~ Copyright © 2009 - 2024, Obec Dambořice • Mapa stránek | AdminisitraceXHTML 1.0 | CSS 3 | printer-friendly | SEO | Semantic Web ~
 Adminisitrace