Dambořice

Oficiální stránky jihomoravské obce Dambořice

Obec

Dambořice » Obec » Potřebuji si vyřídit » Výpis z Centrálního registru řidičů

Potřebuji si vyřídit

Zpět na seznam poskytovaných služeb

Výpis z Centrálního registru řidičů

Pro vydání ověřeného výpisu z Centrálního registru řidičů je třeba doložit občanský průkaz žadatele (příp. cestovní pas žadatele), kterého se výpis týká. Pro jednoznačnou identifikaci se doporučuje sdělit i nepovinné údaje - rodné číslo a číslo řidičského průkazu tohoto žadatele.

Výpis lze vydat i cizincům na základě jejich identifikačních dokladů.

Pokud někdo žádá o výpis v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

Správní poplatek je 100,- Kč za první stranu výpisu a 50,- Kč za každou další i započatou stranu.

Poznámka: Osvobození od správního poplatku je možné jen v případech a v rozsahu stanoveném v §8 zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Nárok musí žadatel prokázat.

Vaše cesty k bezpečí Pálení klestí Portál krizového řízení pro JmK

Prohlášení: Webové stránky využívají technické cookies. Jedná se o nezbytné krátkodobé cookies sloužící ke správnému chodu funkčních prvků webové stránky.

~ Copyright © 2009 - 2022, Obec Dambořice • Mapa stránek | AdminisitraceXHTML 1.0 | CSS 3 | printer-friendly | SEO | Semantic Web ~
 Adminisitrace