Dambořice

Oficiální stránky jihomoravské obce Dambořice

Sport

Dambořice » Sport » Sportovní společenství

Sportovní společenství

V obci se nachází několik sportovních kolektivů-skupin, které využívají svůj volný čas ke sportovním aktivitám jako jsou fotbal, nohejbal, volejbal, florbal apod. Registrované subjekty jsou dva, a to TJ Sokol Dambořice a Sportisimo club Dambořice.

TJ Sokol Dambořice

Založení klubu a jeho historie

Tělovýchovná jednota Sokol Dambořice byla založena v r. 1936. Až do roku 1959 ovšem oddíl vystupoval pod názvem SK Dambořice. Prvním předsedou oddílu byl mlynář Josef Levíček. Do soutěže vstoupil SK v r. 1936, kdy hrál v Bradově župě základní soutěž. Od počátku svého působení se SK potýkal s problémem ohledně pozemku pro vlastní hřiště. Nabízené pozemky pro vybudování vlastního hřiště oddílu nevyhovovaly, proto se musel oddíl dohodnout na pronájmu hřiště u školy (tzv. Tyršovo hřiště). Toto hřiště ovšem fotbalistům také příliš nevyhovovalo a tak OÚ přidělil pozemek na zbudování hřiště v trati za mlýnem. Pozemek byl však nerovný a ani jeho rozměry nevyhovovaly požadavkům.

Po dlouhém jednání bylo v r. 1940 vybudováno nové hřiště na Zelnici, vedle bývalého koupaliště. V tomto roce slavilo mužstvo první úspěchy, neboť skončilo na 2. místě Bradovy župy. S poveřením Bradovy župy byly v té době V Dambořicích pořádány okrskové turnaje. Návštěvnost těchto turnajů dosahovala počtu až jednoho tisíce diváků. Klubu se v této době dařilo jak po sportovní tak po hospodářské stránce velmi dobře. Během války přišli o život mnozí členové a hráči SK. Po osvobození prožívá oddíl těžké časy.

Sportovní činnost znovu ožívá až v padesátých letech pod vedením nového výboru v čele s Františkem Majtnerem, Josefem Hortvíkem, Matoušem Rozsypalem a Josefem Mrázkem. Začíná se budovat nové hřiště – na pozemku, kde se hraje kopaná dodnes. Hřiště bylo dokončeno v roce 1959. V tomto roce se také mění název SK Dambořice na TJ Sokol Dambořice. Rozmach pokračuje až do poloviny šedesátých let, kdy se zakládá také „B“ mužstvo mužů. Po úspěšných létech ale nastává opět útlum, který vyvrcholí v r. 1975 kdy mužstvo mužů nebylo vůbec přihlášeno do soutěže. V soutěži zůstal pouze dorost a žáci.

O další rozkvět kopané v Dambořicích se zasloužilo až nové vedení v čele s p. Ludmilou Havelkovou, které zajištuje také povolení na výstavbu nových kabin. Slavnostní otevření nových kabin bylo v r. 1976 při příležitosti 40. výročí vzniku kopané v Dambořicích. V tomto roce výbor opět přihlašuje mužstvo mužů do soutěže a mužstvo hned postupuje do III, třídy. Úspěchu dosahuje také dorost, který postupuje do okresního přeboru. V r. 1980 postupuje také mužstvo mužů do okresního přeboru. V r. 1984 je započato s obnovou travnaté plochy, naše družstva hrají celou sezónu na hřišti Žarošic.

Novodobá historie klubu

V novodobé historii bojují mužstva Dambořic v okresních soutěžích se střídavými úspěchy. Sřídají se slabší roky, kdy mužstvo mužů padá až do IV. třídy s roky lepšími kdy hraje okresní přebor. Nyní hraje mužstvo mužů v okresním přeboru a snaží se bojovat o horní příčky této soutěže. Mužstvo je doplněno několika hráči z okolí Dambořic.

Mužstvo dorostu hraje momentálně také v okresním přeboru. Největších úspěchů dosáhl dorost v r. 2006 postupem do krajské soutěže. V této soutěži se dorost udržel pět let. V současné době se mužstvo dorostu potýká s nedostatkem domácích hráčů, proto musí být mužstvo doplněno kluky z okolních klubů, které svůj dorost většinou vůbec nemají.

Mužstvo starších žáků hraje v této době okresní soutěž 7+1 se střídavými úspěchy.

Aktuální informace lze najít na internetových stránkách klubu www.tjsokoldamborice.wz.cz.

Sportisimo club Dambořice

Historie a vznik klubu

V 70 letech několik mladých nadšenců, kteří byli zapáleni pro volejbal se začalo pravidelně scházet a to 1x týdně a tím se začalo formovat volejbalové mužstvo. V rámci porovnání výkonů s ostatními volejbalovými družstvy se skupina prostřednictvím p. Josefa Mokrého přihlásila do okresní soutěže, a to v 80 letech. Družstvo se zúčastňovalo pravidelných turnajů, kde jednotlivé úspěchy střídaly také porážky. Po určité době však nadšení a elán opadl a také se snížil počet zájemců o tento sport. V důsledku toho bylo vytvořeno družstvo nohejbalu, čímž se volejbalová síť posunula na úroveň přízemní a začal se místo volejbalu trénovat nohejbal. Toto všechno probíhalo v časovém období kolem roku 1995, kde hráči nohejbalu jezdili po okolních obcích, a měřili si svoje hráčské dovednosti s ostatními mužstvy, ať už to byly Pozořice, Sivice, Holubice, nebo Žarošice. Vše probíhalo pravidelně a to jednou týdně trénink, občas turnaj a to až do 10. února 2003, kdy bylo založeno občanské sdružení SPORTISIMO club Dambořice. Zakládající členové klubu byli: P. Hlavinka, Z. Kratochvil, Vl. Pučálka, K. Bartošek, P. Bartošek, J. Čujan, L. Dohnálek, Sl. Majer, J. Kolmačka, V. Kratochvil, J. Zvonař, V. Ondráček, M. Janík, J. Zelinka. Členská základna se během let nepatrně obměňovala, klub však zůstával. Tréninky nohejbalu probíhaly na hřišti a pak v zimním období v místní tělocvičně, kde se konaly turnaje v nohejbalu a také ve stolnim tenise. Úmrtí Karla Barošky dne 18. 12. 2008 přineslo klubu citelnou ztrátu, poněvadž K. Bartošek patřil k zakládajícím a velice obětavým členům klubu. Proto byl na začátku roku 2009, v místní tělocvičně uspořádán "Memoriál Karla Bartošky" ve stolním tenise. Na tomto turnaji se sešlo 27 hráčů a soutěžilo se ve 3 kategoriích. Na prvních místech se v jednotlivých kategoriích umístila Eliška Maleňáková, Ondřej Rybnikář a Pavel Šibl. Kromě sportovních aktiv se členové klubu zúčastnili také zajišťování akcí při dnech dětí a to ve spolupráci se SRPŠ.

Rekonstrukce místní tělocvičny, která proběhla v době od 3/2009 do 12/2010 sice znemožnila trénovat přes zimní období, ale znovu otevření tohoto sportovního stánku bylo velkolepé a to tím, že byl uspořádán turnaj v nohejbalu pro místní zájemce. Na počest slavnostního otevření tělocvičny, zajistil klub pro tento turnaj, zhotovení pamětní medaile, kterou obdržel každý účastník tohoto turnaje. Celkem se zúčastnilo 18 mužstev. V dalším období již probíhaly pravidelné tréninky a turnaje v této nově zrekonstruované tělocvičně, která svoji úrovní a vybavením patří k jedněm z nejmodernějších v oblasti kraje.

Novodobá historie klubu

Počet členů od založení v roce 2003 až do roku 2013 se podstatně neměnil a pohyboval se v průměru 17 členů, a dle výroční členské schůze, která se konala 3. 1. 2014 bylo přihlášeno 18 členů. V čele klubu SPORTISIMA byl zvolen Petr Hlavinka, který zastává tuto funkci stále a pokladníkem klubu byl zvolen Vladimír Pučálka.

SPORTISIMO club pořádá pravidelné turnaje a to v rámci "im memoriam" Karla Bartošky, kterého se zúčastňují mužstva z našeho okolí tj: Žarošice, Bobíci Kyjov, Slovácký výběr Želetice a Hovorany. Hraje se o putovní pohár, na kterém jsou všechny uvedená mužstva zapsána. Kromě těchto turnajů se klub v posledních letech pravidelně zůčastňuje akcí i mimo rámec okresu a to na "Kamínkách" (u Kroměříže), kde úroveň cizích hráčů je podstatně vyšší, což motivuje naše mužstva zlepšit svoji hráčskou kvalitu.

Poněvadž čas běží velice rychle, má i náš klub zájem o další nové členy, z těchto důvodů nabízíme možnost aktivního sportování každému zájemci, který by o tento druh sportu projevil zájem.

Vaše cesty k bezpečí Pálení klestí Portál krizového řízení pro JmK

Prohlášení: Webové stránky využívají technické cookies. Jedná se o nezbytné krátkodobé cookies sloužící ke správnému chodu funkčních prvků webové stránky.

~ Copyright © 2009 - 2024, Obec Dambořice • Mapa stránek | AdminisitraceXHTML 1.0 | CSS 3 | printer-friendly | SEO | Semantic Web ~
 Adminisitrace