Dambořice

Oficiální stránky jihomoravské obce Dambořice

e-D@mbor

Dambořice » e-D@mbor » Co mám platit dle OZV

Co mám platit dle OZV

1. Poplatek za vývoz komunálních odpadů

Jedná se o poplatek za provoz systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen "poplatek").

Sazba poplatku činí 500,- Kč/poplatník.

Poplatek platí:

 1. fyzická osoba,
  1. která má v obci trvalý pobyt,
  2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
  3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
  4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
 2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

2. Poplatek ze psů

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

 1. za prvního psa, jehož držitel bydlí v rodinném domě ... 100,- Kč ročně.
 2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, který bydlí v rodinném domě ... 150,- Kč ročně.
 3. za psa, jehož držitel bydlí v rodinném domě a je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu ... 50,- Kč ročně.
 4. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, který bydlí v rodinném domě a je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu ... 75,- Kč ročně.
 5. za prvního psa, jehož držitel bydlí v bytovém domě ... 150,- Kč ročně.
 6. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, který bydlí v bytovém domě ... 225,- Kč ročně.
 7. za psa, jehož držitel bydlí v bytovém domě a je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu ... 75,- Kč ročně.
 8. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, který bydlí v bytovém domě a je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu ... 100,- Kč ročně.

Poplatek platí:

 • Držitel psa. Držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Dambořice.
Vaše cesty k bezpečí Pálení klestí Portál krizového řízení pro JmK

Prohlášení: Webové stránky využívají technické cookies. Jedná se o nezbytné krátkodobé cookies sloužící ke správnému chodu funkčních prvků webové stránky.

~ Copyright © 2009 - 2024, Obec Dambořice • Mapa stránek | AdminisitraceXHTML 1.0 | CSS 3 | printer-friendly | SEO | Semantic Web ~
 Adminisitrace