Dambořice

Oficiální stránky jihomoravské obce Dambořice

e-D@mbor

Dambořice » e-D@mbor » Externí nástroje

Externí nástroje

Nejpoužívanější externí nástroje, které jsou veřejně dostupné pro občany.

Územní plán Dambořice
Dostupné na internetové adrese: www.mestokyjov.cz/uzemni-plan-damborice/d-16251
Veřejný dálkový přístup k datům registru územní identifikace, adres a nemovitostí
Dostupné na internetové adrese: vdp.cuzk.cz
Nahlížení do katastru nemovitostí
Dostupné na internetové adrese: nahlizenidokn.cuzk.cz
Geoportál územního plánování JMK
Dostupné na internetové adrese: up.kr-jihomoravsky.cz
Živnostenský rejstřík
Dostupné na internetové adrese: www.rzp.cz
Obchodní rejstřík
Dostupné na internetové adrese: or.justice.cz
Insolvenční rejstřík
Dostupné na internetové adrese: isir.justice.cz
Administrativní registr ekonomických subjektů
Dostupné na internetové adrese: wwwinfo.mfcr.cz
Vaše cesty k bezpečí Pálení klestí Portál krizového řízení pro JmK

Prohlášení: Webové stránky využívají technické cookies. Jedná se o nezbytné krátkodobé cookies sloužící ke správnému chodu funkčních prvků webové stránky.

~ Copyright © 2009 - 2024, Obec Dambořice • Mapa stránek | AdminisitraceXHTML 1.0 | CSS 3 | printer-friendly | SEO | Semantic Web ~
 Adminisitrace