Dambořice

Oficiální stránky jihomoravské obce Dambořice

Obec

Dambořice » Obec » Zpravodaj

Zpravodaj

Jaro 2023

Jaro 2023

Jaro 2023

Slovo starosty.
Obecní informace: Z činnosti rady obce na svých schůzích, Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Dambořice ze dne 15. 12. 2022, Rozpočet obce na rok 2023, Stavební a investiční činnost v roce 2022.
Školství a výchova: Vydařený lyžák naší ZŠ.
Kultura: Místní knihovna Dambořice, XIX. Krojovaný ples, I. damborský gulášfest, Pozvánka DH Dambořanky a DH ZUŠ Klobouky u Brna na Koncert k svátku matek, Floria jaro 2023 v Kroměříži, Pozvánka na XX. Pálení čarodějnic, Pozvánka na Dětský den.
Spolky: SDH Dambořice, Spolek 3D, Z činnosti MS Podlesí Dambořice zapsaný spolek.
Církve: Římskokatolická farnost.
Sport: Zimní soustředění dorostu.
Historie: Loupežníci starého Lotrandy z Dambořic (část 1./3).
Jiné: Sběr železného šrotu, Volba prezidenta republiky, Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí, Nedostatečně identifikovaní vlastníci, Poděkování Oblastní charity Hodonín, Nová zelená úsporám Light, Stavební informace CETIN, Společenská kronika, Pozvánka na pěší pouť ze Slavkova do Tuřan, Básně J. Maleňáka.

Léto 2023

Léto 2023

Léto 2023

Slovo starosty.
Obecní informace: Z činnosti rady obce na svých schůzích, Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Dambořice ze dne 9. 3. 2023.
Školství a výchova: Exkurze Hodonín, Rozpočti si to!, Výlet Praha 2023.
Kultura: Místní knihovna Dambořice, Dětský den, Z kultury..., I. damborský gulášfest, Spolek 3D, Ždánická ZUŠ slavila své 30. výročí!
Sport: Fotbalová sezóna 2022/2023 je minulostí.
Historie: Vzpomínky na Šlachtu, Poznej historii..., Hutterští bratři v Dambořicích, Loupežníci starého Lotrandy z Dambořic (část 2./3), Místní Domovina domkářů a malorolníků.
Jiné: Oznámení o zrušení Úřadu práce ČR ve Ždánicích, Kyjovské Slovácko - Spolufinancováno Evropskou unií, Fotografie z vítání občánků 23. 4. 2023, Fotografie z biřmování v kostele 6. 5. 2023, Básně J. Maleňáka.

Podzim 2023

Podzim 2023

Podzim 2023

Slovo starosty.
Obecní informace: Z činnosti rady obce na svých schůzích, Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Dambořice ze dne 25. 5. 2023, Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Dambořice ze dne 22. 6. 2023.
Školství a výchova: Mateřská škola, Zpět do školních lavic, Indiánský tábor ve škole.
Kultura: Místní knihovna Dambořice.
Spolky: Salajka a sezóna 2023, Z činnosti Klubu seniorů.
Sport: Turnaj čtvrtí 2023.
Historie: Loupežníci starého Lotrandy z Dambořic (část 3./3).
Jiné: Psáno na okraj - Ach jo..., Fotoreportáž stavebních činností, Fotoreportáž ze Slováckého roku v Kyjově, Báseň J. Maleňáka.

Zima 2023

Zima 2023

Zima 2023

Slovo starosty.
Obecní informace: Z činnosti rady obce na svých schůzích, Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce Dambořice ze dne 21. 9. 2023, Kabelová televize Dambořice, Stolní kalendáře Dambořice 2024.
Školství a výchova: Mateřská škola, Základní škola: Halloween, Místní knihovna Dambořice.
Spolky a kultura: Pozvánka na Krojovaný ples, Pozvánka na Silvestrovský ohňostroj, Pozvánka na Noční pochod, Pozvánka na výroční valnou hromadu SDH Dambořice, Pozvánka na Dětský karneval, Pozvánka na Ostatkový průvod, Společnost Katolického domu Dambořice - poděkování, Z činnosti Klubu seniorů, Učitelé ZUŠ Ždánice úspěšně zahájili adventní dobu.
Sport: Fotbalový podzim je za námi...
Jiné: Tříkrálová sbírka 2024, Finanční úřad pro Jihomoravský kraj - infolinka k dani z nemovitých věcí na rok 2024, Charitní pečovatelská služba Ždánice, Cenové oznámení VaK Hodonín, Společenská kronika, Báseň J. Maleňáka, Fotografie z vítání občánků 24. 9. 2023, Fotografie z lampionového průvodu 27. 10. 2023, Fotografie z Martinských hodů, Fotografie z besedy s důchodci 1. 12. 2023, Fotografie z rozsvícení vánočního stromu 3. 12. 2023.

Vaše cesty k bezpečí Pálení klestí Portál krizového řízení pro JmK

Prohlášení: Webové stránky využívají technické cookies. Jedná se o nezbytné krátkodobé cookies sloužící ke správnému chodu funkčních prvků webové stránky.

~ Copyright © 2009 - 2024, Obec Dambořice • Mapa stránek | AdminisitraceXHTML 1.0 | CSS 3 | printer-friendly | SEO | Semantic Web ~
 Adminisitrace