Dambořice

Oficiální stránky jihomoravské obce Dambořice

Obec

Dambořice » Obec » Potřebuji si vyřídit

Potřebuji si vyřídit

Zde jsou pro Vás připraveny informace, které záležitosti ve vztahu k úřadům můžete řešit na OÚ Dambořice – tzv. životní situace.

Pokud chcete získat více informací o životních situacích, doporučujeme internetové stránky Služby pro veřejnost - Ministerstvo vnitra České republiky, především sekci Rady a služby: Osobní doklady, Občan na úřadě.

Základní životní situace

Poskytované služby a správní poplatky:

Ověření podpisu
Vyžízení úředně oveřeného podpisu.
Ověření fotokopie
Vyžízení úředně oveřené fotokopie originálu.

Matrika

Poskytované služby a správní poplatky:

Manželství
Náležitosti před svatebním obřadem pro snoubence.
Úmrtí
Náležitosti při úmrní pro pozůstalou rodinu.
Matriční druhopisy
Vydání matričního zápisu oprávněnému žadateli.
Příjmení ženy po rozvodu
Změna příjmení u ženy po rozvodu.
Určení otcovství
Určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů.

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan vs. veřejná správa.

Označení kontaktního místa

Označení kontaktního místa

Poskytované služby a správní poplatky:

Výpis z Obchodního rejstříku
Výpis z veřejné evidence Obchodního rejstříku.
Výpis ze Živnostenského rejstříku
Výpis z veřejné evidence Živnostenského rejstříku.
Výpis z Insolvenčního rejstříku
Výpis z veřejné evidence Insolvenčního rejstříku.
Výpis z Katastru nemovitostí
Výpis z veřejné evidence Katastru nemovitostí.
Výpis z Rejstříku trestů
Výpis z neveřejné evidence Rejstříku trestů.
Výpis z Centrálního registru řidičů
Výpis z neveřejné evidence Centrálního registru řidičů.
Konverze dokumentu z el. do listinné podoby
Autorizovaná konverze dokumentu z elektronické podoby do listinné podoby.
Konverze dokumentu z listinné do el. podoby
Autorizovaná konverze dokumentu z listinné podoby do elektronické podoby.

Poznámka: Vydávání ověřených výstupů z Czech POINTu je zpoplatněno správním poplatkem (část I položka 3 písm. d), položka 10 písm. a) přílohy zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

Nejbližší kontaktní místa

V případě, že kontaktní místo na OÚ Dambořice nebude dostupné, doporučujeme nejbližší pobočky Czech POINTu:

  • OÚ Velké Hostěrádky č.p. 66 (4 km)
  • OÚ Násedlovice č.p. 129 (6 km)
  • OÚ Žarošice č.p. 14 (7 km)
  • OÚ Uhřice č.p. 177 (8 km)
Vaše cesty k bezpečí Pálení klestí Portál krizového řízení pro JmK

Prohlášení: Webové stránky využívají technické cookies. Jedná se o nezbytné krátkodobé cookies sloužící ke správnému chodu funkčních prvků webové stránky.

~ Copyright © 2009 - 2024, Obec Dambořice • Mapa stránek | AdminisitraceXHTML 1.0 | CSS 3 | printer-friendly | SEO | Semantic Web ~
 Adminisitrace