Dambořice

Oficiální stránky jihomoravské obce Dambořice

Obec

Dambořice » Obec » Potřebuji si vyřídit » Výpis z Rejstříku trestů

Potřebuji si vyřídit

Zpět na seznam poskytovaných služeb

Výpis z Rejstříku trestů

Pro vydání ověřeného výpisu z Rejstříku trestů je třeba podepsat písemnou žádost a doložit občanský průkaz žadatele (příp. cestovní pas žadatele), kterého se výpis týká.

Výpis lze vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému pobytu (příp. trvalému pobytu) a bylo jim přiděleno rodné číslo.

Pokud někdo žádá o výpis v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

Správní poplatek je 50,- Kč bez ohledu na počet stran.

Poznámka: Osvobození od správního poplatku je možné jen v případech a v rozsahu stanoveném v §8 zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Nárok musí žadatel prokázat.

Vaše cesty k bezpečí Pálení klestí Portál krizového řízení pro JmK

Prohlášení: Webové stránky využívají technické cookies. Jedná se o nezbytné krátkodobé cookies sloužící ke správnému chodu funkčních prvků webové stránky.

~ Copyright © 2009 - 2024, Obec Dambořice • Mapa stránek | AdminisitraceXHTML 1.0 | CSS 3 | printer-friendly | SEO | Semantic Web ~
 Adminisitrace