Dambořice

Oficiální stránky jihomoravské obce Dambořice

Obec

Dambořice » Obec » Potřebuji si vyřídit » Matriční druhopisy

Potřebuji si vyřídit

Zpět na seznam poskytovaných služeb

Matriční druhopisy

K žádosti je nutno doložit platný občanský průkaz.

Správní poplatek je 100,- Kč.

Oprávnění žadatele k vyřízení: V souladu s ust. §25, odst. 4, zák.č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, může o vydání požádat fyzická osoba, které se zápis týká, nebo členové rodiny. Za člena rodiny se považuje manžel(ka), rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci, jeho (její) sourozenci a zplnomocnění zástupci.

Za nahlédnutí na konkrétní zápis v matriční knize, nahlédnutí do podkladů uložených ve sbírce listin ke konkrétnímu matričnímu zápisu nebo nahlédnutí do druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958 na konkrétní zápis žadatel uhradí správní poplatek 50,- Kč.

Za vyhledávání v matričních knihách, sbírkách listin nebo v druhopisech matričních knih vedených do 31. prosince 1958 žadatel uhradí správní poplatek 200,- Kč za každou i započatou hodinu.

Za doslovný výpis z matričních knih formou fotokopie matričního zápisu se hradí správní poplatek 15,- Kč za první stránku, a 5,- Kč za každou i započatou stránku, je-li kopie pořizována na kopírovacím zařízení nebo na tiskárně počítače.

Poznámka: Osvobození od správního poplatku je možné jen v případech a v rozsahu stanoveném v §8 zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Nárok musí žadatel prokázat.

Vaše cesty k bezpečí Pálení klestí Portál krizového řízení pro JmK

Prohlášení: Webové stránky využívají technické cookies. Jedná se o nezbytné krátkodobé cookies sloužící ke správnému chodu funkčních prvků webové stránky.

~ Copyright © 2009 - 2024, Obec Dambořice • Mapa stránek | AdminisitraceXHTML 1.0 | CSS 3 | printer-friendly | SEO | Semantic Web ~
 Adminisitrace