Dambořice

Oficiální stránky jihomoravské obce Dambořice

Historie

Dambořice » Historie » Archeologie

Archeologie

Katastr Dambořic patří do regionu Ždánicka, jež je charakteristické jako území s bohatým pravěkým osídlením a četnými archeologickými památkami. Tyto nálezy jsou dnes umístěny v muzeích ve Ždánicích, Kyjově, Hodoníně a Brně.

Již ve starší době kamenné (mladší paleolit 40 000 - 8 000 př. n. l.) bylo toto území osídleno. Na katastru Dambořic byl nalezen kamenný úštěp čepele z této doby.

Pohřeb únětické kultury, Dambořice

Pohřeb únětické kultury, Dambořice

Také v mladší době kamenné (neolitu) máme doložen pobyt pravěkých lidí v naší oblasti. Z této doby byly objeveny ojedinělé nálezy broušených a vrtaných kamenných nástrojů: sekerky a ostří motyky.

Nálezy z doby bronzové jsou již bohatší. Na území Dambořic byly nalezeny sídliště i s pohřebišti a kosterními pozůstatky, bronzovými hřivnami a náramky, nádobami aj.

Další archeologické nálezy jsou i z doby železné, je zde také zaznamenám vliv římské říše.

Chcete-li se dozvědět více o místní archeologii, zdejších nálezech apod., doporučujeme Vám využít literatury, kterou naleznete např. v Moravské zemské knihovně v Brně.

Doporučená literatura:

  • F. Flodr a kol.: Dambořice ve světle kronik, Brno 1994
  • S. Stuchlík, Z. Klanica, Z. Měřínský: Pravěk a středověk Ždánicka, Brno 1997
  • J. Vrbas: Ždánsko, Ždánice 1930 (2002)
Vaše cesty k bezpečí Pálení klestí Portál krizového řízení pro JmK

Prohlášení: Webové stránky využívají technické cookies. Jedná se o nezbytné krátkodobé cookies sloužící ke správnému chodu funkčních prvků webové stránky.

~ Copyright © 2009 - 2024, Obec Dambořice • Mapa stránek | AdminisitraceXHTML 1.0 | CSS 3 | printer-friendly | SEO | Semantic Web ~
 Adminisitrace