Dambořice

Oficiální stránky jihomoravské obce Dambořice

Historie

Dambořice » Historie » Dějiny v datech

Dějiny v datech

Historie Dambořic ve stručnosti.

RokUdálost
1141první písemná zmínka o Dambořicích
1298nejstarší zmínka o světské vrchnosti - Vilém z Dambořic
1320založení fary (pod kterou patřila jen polovina osady, druhá část přifařena do Žarošic)
1326olomoucký biskup Konrád nařídil podřízení všech obyvatel ve vsi pod dambořickou faru
1328zmíněn první dambořický farář Mikuláš
1337tvrz v Dambořicích
1377založení viničné hory - Srnová
1420první zmínka o vsi Nesklovice
1531dambořické panství získal Jan Kuna z Kunštátu a na Lukově, zemský hejtman
1534povýšení vsi na městečko císařem Ferdinandem I. Habsburským
1550usazení novokřtěnců - habánů
1566Dambořice součástí ždánického panství
do r. 1600založení židovské obce
do r. 1600zánik budovy tvrze
1622vypuzení habánů
1807městečko vypleněno francouzským vojskem
1824velký požár, kdy vyhořela křesťanská i židovská obec
1858založen evangelický hřbitov
1868obnovení synagogy v židovské čtvrti
1887založení hasičského sboru
1880postavena státní silnice Sokolnice-Janův Dvůr včetně odbočky do obce
1883zřízen poštovní úřad
1902založení kostelní Jednoty
1908vystavěna místní dráha Čejč-Ždánice s dambořickou zastávkou
1909přestavba kostela sv. Martina Tourského
1912zřízení tělovýchovné jednoty Orel
1914ustanovena tělovýchovná jednota Sokol
1915založena Společnost Katolického domu
1925zavedeno první autobusové spojení z Dambořic do Sokolnic
1928postaven Katolický dům
1929zavedení elektřiny do Dambořic
1945osvobození Dambořic od fašismu
Vaše cesty k bezpečí Pálení klestí Portál krizového řízení pro JmK

Prohlášení: Webové stránky využívají technické cookies. Jedná se o nezbytné krátkodobé cookies sloužící ke správnému chodu funkčních prvků webové stránky.

~ Copyright © 2009 - 2024, Obec Dambořice • Mapa stránek | AdminisitraceXHTML 1.0 | CSS 3 | printer-friendly | SEO | Semantic Web ~
 Adminisitrace