Dambořice

Oficiální stránky jihomoravské obce Dambořice

Historie

Dambořice » Historie » Křesťané

Křesťané

S křesťanstvím (přesněji s církví Římskokatolickou) je spjata první písemná zmínka o Dambořicích, kdy roku 1141 náležely 3 lány v Dambořicích k hradnímu kostelu břeclavskému a s nimi celá vesnice k faře v Břeclavi. Teprve roku 1326 byla založena samostatná fara v Dambořicích na rohu Nové ulice a Poustky, v místech dnešní modlitebny Českobratrské církve evangelické. Na začátku 19. století byla tato fara přestěhována do budovy správce knížat z Lichtenštejnů, kde sídlí dodnes.

Prvním farářem byl páter Mikuláš. Nepřetržitá řada římskokatolických farářů je však známa až po husitských válkách a době pobělohorské od roku 1633.

Přesný rok založení zdejšího kostela sv. Martina není znám, jisté je jen to, že původní kostel byl roku 1326 povýšen na farní a jednalo se o stavbu v gotickém slohu. Tato stavba byla přestavěna v 16. století za Jana Kuny z Kunštátu. Nynější kostel je však až z 18. století. Několik gotických fragmentů kostela je zazděno v opěrné zdi hřbitova za kostelem.

Hřbitov se původně nalézal kolem celého kostela, teprve v pozdější době byl situován do svahu východně od kostela a po roce 1885 se rozšířil i na návrší tohoto kopce (pův. tvrziště) do těsného sousedství židovského hřbitova.

Brána evangelického hřbitova

Brána evangelického hřbitova

Na základě tolerančního patentu z roku 1781 se k reformované církvi (Českobratrská církev evangelická) v Dambořicích přihlásilo 130 osob. Protože se jednalo o malý počet pro založení sboru, spojili se místní evangelíci s okolními a založili sbor v Kloboukách u Brna.

V roce 1858 byl v Dambořicích založen evangelický hřbitov. Dne 6. ledna 1888 zde byla založena kazatelská stanice klobouckého sboru. Modlitebna byla zřízena v domku bývalé katolické fary (viz. výše) v červenci 1888. Filiální sbor byl v Dambořicích zřízen roku 1946. Obvod tvořily Dambořice, Bošovice, Ždánice, Násedlovice a krátký čas též Velké Hostěrádky. V roce 1956 vznikl u nás samostatný farní sbor ČCE, ke kterému patří tyto obce: Dambořice, Násedlovice, Ždánice, Bošovice, Želetice, Karlín, Žarošice, Silničná a Zdravá Voda, Uhřice, Archlebov, Dražůvky a Nenkovice.

Do římskokatolické farnosti patří v současnosti obce Dambořice a Uhřice.

Vaše cesty k bezpečí Pálení klestí Portál krizového řízení pro JmK

Prohlášení: Webové stránky využívají technické cookies. Jedná se o nezbytné krátkodobé cookies sloužící ke správnému chodu funkčních prvků webové stránky.

~ Copyright © 2009 - 2024, Obec Dambořice • Mapa stránek | AdminisitraceXHTML 1.0 | CSS 3 | printer-friendly | SEO | Semantic Web ~
 Adminisitrace