Dambořice

Oficiální stránky jihomoravské obce Dambořice

Historie

Dambořice » Historie » Symboly obce

Symboly obce

Znak

Znak obce je odvozen od dřívějších majitelů Dambořic, pánů z Kunštátu. Za vlády Jana Kuny z Kunštátu byly Dambořice r. 1534 povýšeny císařem Ferdinandem I. na městečko, přičemž dostaly výsadu pořádání dvou výročních trhů a jednoho týdenního trhu, jakož i práva užívat pečeti s popsaným znakem:

"...napřed aby měli erb a neboližto pečeť, jmenovitě štít bílý a v něm tři štrychy černé, tak jakž to všecko rukú a vtipem umění malířského lépe a dostatečně uprostřed listu tohoto jest vymalováno a barvami vysvětleno..."

Originál uděleného privilegia se nedochoval, ale městečko si svůj znak podrželo a jeho vývoj dále nepokračoval.

Znak pánů z Kunštátu a znak Dambořic

Znak pánů z Kunštátu a znak Dambořic

Pečeť

Po udělení znaku si nechaly Dambořice zhotovit stříbrné pečetidlo o průměru 37 mm, v jehož pečetním poli je renesanční terčovitý štít stříbrné (bílé barvy), ve vrchní části tři černá břevna (kunštátský znak), v obou výřezech po jedné pěticípé hvězdičce. Kolem znaku do kruhu je položena stuha, oba její konce svinuty, mezi nimi opět malá pěticípá hvězdička. Ve stuze opis: S·MIESTEZKA·DAMBORZIZ (viz obr.). Pečetidlo je v soukromém majetku, ale jeho otisky se nacházejí v několika archivech.

Pečeť z roku 1535

Pečeť z roku 1535

Vlajka

Dambořicím byla udělena vlajka předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Lubomírem Zaorálkem dne 6. října 2004 na základě odsouhlaseného návrhu Zastupitelstva obce Dambořice a po projednání v příslušném výboru Poslanecké sněmovny.

Vlajkou Dambořic je čtvrcený list, který má poměr šířka ku délce 2:3. Horní žerďové a dolní vlající pole jsou bílá, dolní žerďové a horní vlající pole tvoří pět vodorovných pruhů střídavě černých a bílých.

Vlajka Dambořic

Vlajka Dambořic

Vaše cesty k bezpečí Pálení klestí Portál krizového řízení pro JmK

Prohlášení: Webové stránky využívají technické cookies. Jedná se o nezbytné krátkodobé cookies sloužící ke správnému chodu funkčních prvků webové stránky.

~ Copyright © 2009 - 2024, Obec Dambořice • Mapa stránek | AdminisitraceXHTML 1.0 | CSS 3 | printer-friendly | SEO | Semantic Web ~
 Adminisitrace