Dambořice

Oficiální stránky jihomoravské obce Dambořice

Historie

Dambořice » Historie » Genealogie » Katastry

Genealogie

Informační stránky pro rodopis, historii obce Dambořice a tvorbu rodokmenů

Informace z této stránky lze využít jen pro osobní potřebu a nelze jej předávat třetím osobám!

Zpět na základní členění

Katastry

Katastry obce Dambořice:

K1 - Lánový rejstřík

Existuje vypracovaný soupis poddaných v městečku v Dambořicích dle lánového rejstříku z roku 1673. Soupis je i v digitální podobě, není však vypracován podle originálu, ale jde o opis z obecní kroniky. Na vyžádání soupis zašleme.

K2 - Tereziánský katastr

Tereziánský katastr je uložen v Moravském zemském archivu v Brně.

K3 - Josefinský katastr

Josefinský katastr pro městečko Dambořice byl vyhotoven v roce 1787 a obsahuje 210 čísel popisných (č.p.) domů v křesťanské obci a 28 čísel popisných v židovské čtvrti. Přehled Josefinského katastru resp. přehled křesťanské a židovské obce v Dambořicích je ke stažení pod těmito dvěma odkazy:

K4 - Stabilní katastr

Stabilní katastr pro obec Dambořice byl vypracován roku 1827. Obsahuje 253 domů (č.p.) v křesťanské obci a 50 domů v židovské obci. Soupis v němčině je uložen v MZA Brno.

Vaše cesty k bezpečí Pálení klestí Portál krizového řízení pro JmK

Prohlášení: Webové stránky využívají technické cookies. Jedná se o nezbytné krátkodobé cookies sloužící ke správnému chodu funkčních prvků webové stránky.

~ Copyright © 2009 - 2024, Obec Dambořice • Mapa stránek | AdminisitraceXHTML 1.0 | CSS 3 | printer-friendly | SEO | Semantic Web ~
 Adminisitrace