Dambořice

Oficiální stránky jihomoravské obce Dambořice

Historie

Dambořice » Historie » Rodáci » MUDr. Adolf Huber

Rodáci

Zpět na výčet jmen

MUDr. Adolf Huber

Narodil se 28. října 1869 v Dambořicích, jako nejstarší syn v rodině židovského malorolníka Antona Hubera a Arnoštky, roz. Maierové. Po absolvování základní školy v Žarošicích, kam se celá rodina roku 1876 přestěhovala, navštěvoval piaristické gymnázium v Kyjově a lékařskou fakultu ve Vídni, kde promoval 31. ledna 1896.

Po promoci působil rok v nemocnici u Sv. Anny v Brně a na psychiatrickém oddělení v Brně - Černovicích. 1. 3. 1897 nastoupil jako obvodní lékař ve Strání na moravskoslovenských hranicích. Současně se stal i závodním lékařem skláren v Květné. V roce 1914 uveřejnil rozsáhlou práci "Nemoci a zranění z povolání sklářských dělníků". Byla to první práce tohoto druhu a vzbudila v lékařských kruzích značnou pozornost. Zdravotní poměry v obvodu Strání byly neutěšené: Úmrtnost kojenců do jednoho roku byla 27%; do roku 1913 se podařilo Dr. Hubrovi snížit tuto úmrtnost na 11%. Dále musel během zdejší praxe několikrát bojovat s různými epidemiemi - břišního tyfu, trachomu, neštovic aj.

V roce 1933 přesídlil do Nového Mesta nad Váhom. V roce 1944 musel ve svých 75 letech odejít s rodinou do hor, na Kopanice, kde až do konce druhé světové války poskytoval lékařskou pomoc partyzánům. Po válce se vrátil do Nového Mesta. Jako člen Vlastivědného kroužku v Žarošicích se neustále zajímal o svůj rodný kraj. Jako devadesátiletý navštívil Dambořice, aby shlédl pozůstatky rodné židovské čtvrtě a židovský hřbitov. MUDr. Adolf Huber zemřel 4. dubna 1962 ve věku 93 let.

Vaše cesty k bezpečí Pálení klestí Portál krizového řízení pro JmK

Prohlášení: Webové stránky využívají technické cookies. Jedná se o nezbytné krátkodobé cookies sloužící ke správnému chodu funkčních prvků webové stránky.

~ Copyright © 2009 - 2024, Obec Dambořice • Mapa stránek | AdminisitraceXHTML 1.0 | CSS 3 | printer-friendly | SEO | Semantic Web ~
 Adminisitrace