Dambořice

Oficiální stránky jihomoravské obce Dambořice

Historie

Dambořice » Historie » Rodáci » František Procházka

Rodáci

Zpět na výčet jmen

František Procházka

Narodil se roku 1817 v Dambořicích, kde byl jeho otec Antonín Procházka učitelem. Po studiích učitelství v Brně působil v našem městečku na farní škole v letech 1833 - 1840 jako učitelský pomocník a od roku 1840 do roku 1849 jako samostatný učitel. V listopadu 1849 odešel do Bučovic, kde dostal místo po učiteli Františku Obdržálkovi, který mu roku 1829 poskytl první hudební vzdělání. Roku 1852 byl František Procházka jmenován vzorným učitelem pro okres bučovský a později vyznamenán dalšími pochvalnými dekrety. Když bylo v říjnu 1883 oslaveno 50 let jeho učitelské služby, bylo zvláště zdůrazněno, že celý svůj život zasvětil výchově mládeže, hudbě a zpěvu.

Procházka patřil k všestranné generaci učitelské, jejíž příslušníci byli nejen muzikanty, ale i výkonnými hudebníky, sólisty, kapelníky, ba i skladateli. Roku 1862 byl v Bučovicích založen pěvecký spolek "Hvězda" a František Procházka byl jeho dlouholetým sbormistrem. Skládal sborové písně z nichž nejvýznamnější je "Ejhle pastýř nejvyšší" a pohřební sbor.

O hudebních kvalitách svědčí i vzpomínky světového dirigenta druhé poloviny 19. století Artura Nikische, který v mládí pobýval v Bučovicích a o Procházkovi se zmiňuje jako o výborném hudebníkovi mimo jiné se znamenitým přednesem hry na varhany. Nikisch dále zdůrazňuje, že základy hudebních znalostí obdržel právě od učitele Procházky. Zemřel dne 22. října 1884, pohřben je v Bučovicích.

Vaše cesty k bezpečí Pálení klestí Portál krizového řízení pro JmK

Prohlášení: Webové stránky využívají technické cookies. Jedná se o nezbytné krátkodobé cookies sloužící ke správnému chodu funkčních prvků webové stránky.

~ Copyright © 2009 - 2024, Obec Dambořice • Mapa stránek | AdminisitraceXHTML 1.0 | CSS 3 | printer-friendly | SEO | Semantic Web ~
 Adminisitrace