Dambořice

Oficiální stránky jihomoravské obce Dambořice

Historie

Dambořice » Historie » Rodáci » Prof. Dr. Viktor Miroslav Fic

Rodáci

Zpět na výčet jmen

Prof. Dr. Viktor Miroslav Fic

Narodil se 5. ledna 1922 v Dambořicích, v rodině malíře pokojů Adolfa Fice. V letech 1928 až 1936 absolvoval zdejší základní školu, potom odmaturoval na střední průmyslové škole ve Zlíně a po skončení druhé světové války šel studovat Vysokou školu politickou a sociální do Prahy. během krize v únoru 1948 vedl studentskou demonstraci a pětičlennou delegaci na hrad, aby podpořili prezidenta Dr. Edvarda Beneše. Po únoru 1948 byl vyloučen z této vysoké školy, vězněn na Pankráci a po útěku z uhelných dolů na Kladně odešel do exilu v Kanadě.

Studoval na univerzitě Britské Kolumbie ve Vancouveru, kde dosáhl r. 1953 magisterského titulu v politologii a slovanských studiích. Poté studoval na Kolumbijské univerzitě v New Yorku, kde mu byl udělen titul v oboru mezinárodních vztahů (1956). V roce 1958 odjel do Indie studovat indologii, kde získal postgraduální diplom. V Indii se oženil a pak přednášel na několika univerzitách, např. v barmském Rangúnu, v Singapuru, Indonésii, Japonsku, Koreji i jinde. Do Kanady se vrátil v roce 1971 na Brockovu univerzitu v St. Catharines, Ontario, kde se stal jako řádný profesor vedoucím katedry politologie a ředitelem ústavu studií Tichooceánské oblasti.

Získal celkem 7 akademických hodností, mezi nimi dva doktoráty. Kromě běžných světových jazyků ovládal i čínštinu a hindštinu. V roce 1993 byl jmenován emeritním profesorem politologie na Brockově univerzitě. Za historické práce o československých legiích v Rusku v letech 1914 - 1918 a za studie o hnutí za lidská práva v Československu a o Chartě 77 mu byl v roce 1998 udělen Řád T. G. Masaryka. Zemřel 2. února 2005 v Kanadském St. Catharines.

Vaše cesty k bezpečí Pálení klestí Portál krizového řízení pro JmK

Prohlášení: Webové stránky využívají technické cookies. Jedná se o nezbytné krátkodobé cookies sloužící ke správnému chodu funkčních prvků webové stránky.

~ Copyright © 2009 - 2024, Obec Dambořice • Mapa stránek | AdminisitraceXHTML 1.0 | CSS 3 | printer-friendly | SEO | Semantic Web ~
 Adminisitrace